ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

43 ถนนอรรถกวี ตำบาลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ช่องทางติดต่อ

E-mail: erspr1669@gmail.com

Facebook fanpage: @emspr1669

โทรศัพท์: 056-219888